Sporing av oppdrettslaks
– fra smolt til servering

Om Salmotrace

SalmoTrace leverer den eneste løsningen som tillater presis sporing av oppdrettsfisk gjennom hele verdikjeden, fra smolt til servering.

Dette gjøres ved hjelp av unike DNA-signaturer. Ved å presist kunne spore oppdrettsfisken gjennom hele verdikjeden sikres mer bærekraftig oppdrett og sunnere fisk. Konsumentene vil også kunne vite med sikkerhet hvor fisken opprinnelig kommer fra.
Les videre
Komplette og presise sporingssystemer etterspørres i stadig større grad, både innen lakseoppdrett og sjømat generelt. Det antas at inntil 36% av global sjømat er feilaktig merket. Å kunne spore rømt oppdrettslaks tilbake til opprinnelig lokasjon er ønskelig både fra myndighetshold og blant oppdrettere. Videre er det viktig for forbrukerne å vite hvor maten kommer fra. SalmoTrace ønsker å bidra til å bedre oppdrettsnæringen ved å ta en ledende rolle innen sporbarhet av laks og øvrige arter.

Historien

SalmoTrace ble stiftet i 2020 basert på over 20 års forskning og utvikling.

Historien om SalmoTrace startet i DNV (Det Norske Veritas) tidlig på totusentallet. DNV hadde utviklet en teknologi med det formål å bruke DNA for å merke oljelaster transportert til sjøs. Hensikten var å kunne spore hvor oljen kom fra hvis det skjedde ulykker som forårsaket oljesøl.
Les videre
I 2005 kjøpte vår grunnlegger ut teknologien og har siden jobbet med å kommersialisere den på andre bruksområder. Blant annet har teknologien vært brukt til å DNA-merke pengesedler, mote- /farmasiprodukter og øvrige merkevarer. Hensikten har vært å kunne skille et legitimt produkt fra en vare som er forfalsket og/eller distribueres ulovlig.

Videre har teknologien vært benyttet i petroleumsindustrien, både innen oljeproduksjon samt distribusjon av raffinerte petroleumsprodukter. Ved produksjon av olje er det relevant å spore væskebevegelser i reservoaret, dette for å kartlegge reservoaret best mulig og dermed oppnå økt oljeproduksjon. Ved distribusjon av produkter som bensin og diesel er det ønskelig å sikre at produkter omsettes innen det korrekte skatteregimet slik at eksempelvis diesel som er subsidiert og ment for jordbruket ikke brukes ulovlig.

Teknologi

Vår DNA-teknologi er basert på over 20 års utvikling og stammer fra DNV (Det Norske Veritas).

Teknologien skiller seg fra sporingsmetoder til andre aktører, som typisk går ut på å analysere fiskens naturlige DNA. Utfordringen med slike metoder er at oppdrettslaks stammer fra et smalt genetisk opphav og påvisning av fiskens naturlige DNA gir dermed ingen presis sporbarhet. Ingen annen løsning på markedet i dag kan spore oppdrettsfisk like presist som teknologien SalmoTrace har utviklet.
Les videre
Ved hjelp av unike DNA-signaturer som injiseres i hver enkelt fisk, kan hver eneste oppdrettsfisk spores tilbake til korrekt opprinnelse. DNAet som tilføres er en inert signatur og endrer hverken fisken eller dens produktkvalitet. Injeksjonen foretas normalt samtidig med vanlig vaksinering, og legger da kun til en DNA-markør som kan skille fisken helt ned til individnivå. Det injiserte DNAet påvises deretter gjennom en rask analyse, som kan gjøres når som helst i verdikjeden.

Forskning/utvikling

Mange bruksområder

SalmoTraces DNA-teknologi har mange bruksområder, også utover oppdrettslaks og andre fiskearter. SalmoTrace opplever interesse innen øvrige typer næringsmidler som eksempelvis ost og vin samt merkevarer hvor det er ønskelig å differensiere det ekte produktet fra produkter som forfalskes eller distribueres ulovlig.

SalmoTrace vurderer fortløpende å tilby vår DNA-teknologi innen nye applikasjonsområder.

Prosessen

Menneskene

Dag Haugse

CEO/Grunnlegger

Erfaring
  • Siviløkonom, Handelshøyskolen BI
  • Erfaring fra bla. Enron, DNV etc.
Benedicte Fossum

Styremedlem

Erfaring
  • Veterinær, Norges Veterinærhøyskole
  • Grunnlegger, Pharmaq AS
  • Styreerfaring fra bla. Codfarmers, Cermaq, VESO, Patogen, Cloudberry etc.
Harald Norvik

Styremedlem

Erfaring
  • Siviløkonom, NHH
  • Styreerfaring fra bla. ConocoPhillips, PGS, DeepOcean, Telenor, SAS etc.

Investor

SalmoTrace AS er et privateid selskap med hovedkontor i Norge.

Selskapets største aksjonær er DNA Tracer Technologies AS, et norsk selskap aktiv innen utvikling og kommersialisering av DNA-teknologier for ulike industrier. SalmoTrace tilbyr sporbarhetsløsninger rettet mot den globale akvakulturindustrien og andre som ønsker sporbarhet for sine produkter og merkevarer.

Ta kontakt dersom du ønsker å bli medeier i SalmoTrace.

Presentasjon

Kontakt

Ta kontakt med oss, så svarer vi så raskt som mulig.